23rd April, 2022

Mesyuarat ke-3 2022

Ahli-ahli jawatankuasa mengenali pengaliran jadual dan mengajar ahli-ahli menggunakan pautan penukar MP3 atau pemotong MP3 untuk melaksanakan aktiviti tentang penguat audio.Seterusnya,Ahli-ahli dipecahkan ke beberapa kumpulan kecil untuk melaksanakan sesi interaksi selepasnya dan masuk ke pautan Google Meet ditetapkan masing-masing. Ahli-ahli akan bermain permainan “Saya Cakap Kamu pemotong” dan “Marilah biarkan cerita itu membawa anda ke dunia muzik”.Ahli yang dipanggil oleh jawatankuasa memulih ke pautan umum. Pengalaman dan perasaan diterangkan oleh ahli yang menghadiri “ZXC Theatre Troupe” pada minggu lepas kepada ahli-ahli. Akhirnya, lagu Kelab Drama telah dimainkan yang perlu dinyanyi pada akhir perjumpaan.

 

Posted at 5:06 pm | Comment (0)

Add a Comment

You must bee logged in to post a comment.