9th April, 2022

Mesyuarat ke-2 2022

Pada hair ini,Ahli-ahli jawatankuasa menguraikan pengaliran jadual dan memimpin ajaran teori aspek pencahayaan pentas, merangkumi elemen lekapan lampu pentas dan pemilihan peralatan bagi mencapai visualisasi persembahan yang diingini.Selling its,Ahli-ahli jawatankuasa memimpin ajaran teori aspek pencahayaan pentas, merangkumi elemen lekapan lampu pentas dan pemilihan peralatan. Selapas itu, ahli-ahli diminta menjawab soalan tentang teori tersebut dalam KAHOOT untuk menguji tahap persefahaman mengenai topik diajar.

Selepasnya,Ahli-ahli dipecahkan ke beberapa kumpulan kecil untuk melaksanakan sesi interaksi selepasnya dan masuk ke pautan Google Meet ditetapkan masing-masing.

Posted at 5:00 pm | Comment (0)

Add a Comment

You must bee logged in to post a comment.